Sunday, August 10, 2014

Watanabe Hiro

Chuyên gia kỹ thuật hãng Shinwa Nhật bản.
Nhân viên kỹ thuật tại Yamaha từ năm 2002 tới 2010