Sunday, August 10, 2014

Trần Xuân Thực

Chuyên gia kỹ thuật đã tham gia các khóa đào tạo do Công ty Shinwa Piano Nhật bản tài trợ và hướng dẫn.
Kinh nghiệm 7 năm về kỹ thuật mạch điện tử âm thanh tại Trung tâm điện tử âm thanh AIWA Nhật Bản