Sunday, August 10, 2014

Dịch vụ giới thiệu, chọn và mua đàn

Hiện nay trên thị trường Hà Nội, khi bạn nhờ một “giáo viên” hay “một người hiểu biết” về piano đi chọn mua đàn hộ bạn, thông thường người bán hàng sẽ tự động nâng giá thêm 10% - đó là phí dịch vụ - phí giới thiệu.

Xem thêm các dịch vụ piano khác.