Sunday, August 10, 2014

Đặng Nguyên Hào

Đặng Nguyên Hào là Nghệ nhân kỹ thuật, công tác lâu năm tại phòng kỹ thuật Học viện Âm nhạc Quốc gia ViệtNam. Tu nghiệp tại Pháp và Nga.